OWIT Nowy Dwór Gdański

Ośrodek Wsparcia i Testów

w Nowym Dworze Gdańskim

Podspisanie Aneksu do Umowy OWiT

Starosta Jacek Gross oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska, reprezentując Powiat Nowodworski podpisali dzisiaj aneks do umowy o powierzenie realizacji zadania pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Dzięki uzyskanemu dodatkowemu dofinansowaniu w wysokości 750 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozszerzona zostanie działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z profesjonalnej usługi doradczej i instruktażu w zakresie doboru technologii wspomagających w ramach nowo tworzonej wypożyczalni technologii wspomagających. Należy podkreślić, że OWIT Nowy Dwór Gdański jest jedyną tego typu placówką w województwie pomorskim więc serdecznie zapraszamy OZN do korzystania z oferowanych możliwości!

23 lutego 2023
Pracownicy OWiT w Nowym Dworze Gdańskim zostali zaproszeni na spotkanie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor PCPR w Kartuzach pan G. Mikiciuk, kierownik działu do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym pan M. Garski. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o działalności OWiT, zaprezentowano im m. in. technologie komunikacyjne wspierające, ułatwiające  komunikowanie się osób niewidomych i słabo widzących. Zainteresowani mieli możliwość testowania sprzętu, oprogramowania, uzyskania informacji na nurtujące pytania.
7 grudnia 2022
Wizyta studyjna w OWiT pracowników PFRON oddziału pomorskiego z Dyrektorem Dariuszem Majorkiem – omówienie nowych obszarów aktywności.🤓
Wizyta studyjna w OWiT pracowników PFRON
 
1 grudnia 2022
01.12.2022 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym dla pracowników pomorskich PCPR, MOPR i MOPS. Spotkanie otworzyli Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Pan Dariusz Majorek oraz Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska. W trakcie spotkania Kierownik Merytoryczny OWiT Pani Iwona Zaborowska zaprezentowała działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z ofertą OWiT, sprzętem, a także uzyskali odpowiedzi na zadawane pytania. 🤓
26 października 2022
Przedstawiciele Ośrodka Wsparcia i Testów oraz Pomorskiego Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością udzielają porad podczas VII Pomorskiego Konwentu Regionalnego OzN.💚
18 października 2022
Zostaliśmy zaproszeni na prezentację sprzętu będącego na wyposażeniu OWiT, w trakcie VII Pomorskiego Konwentu Regionalnego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 10 lat po ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – i co dalej…, który odbędzie 25 października 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
22 września 2022 r. w Ośrodku Wsparcia i Testów gościliśmy dyrektora Oddziału Pomorskiego PFRON Pana Dariusza Majorka, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pana Adama Krawca, Dyrektora OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie Panią Ewelinę Lulińską. Gościom towarzyszyła Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska. W trackie wizyty, kierownik OWiT Pani I. Zaborowska przedstawiała m.in. zakres działalności Ośrodka Wsparcia i Testów, zaprezentowała sprzęt, programy i urządzenia, które są przeznaczone do testowania i wypożyczenia przez beneficjentów.